Privacybeleid van

geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27 oktober 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Facebook Messenger

is onder meer ontwikkeld met de API van Facebook. Door gebruik te maken van deze diensten, worden de gegevens door Facebook met gedeeld. heeft toegang tot uw voornaam, achternaam zoals u gebruikt op Facebook alsmede uw gebruikers-ID. zal deze gegevens nooit delen met anderen en wordt opgeslagen in een beveiligde database.

is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Ook maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden met het gebruik van cookies geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Het doel van het gebruik van Facebook Messenger is om u belangrijke meldingen te kunnen versturen bij urgent nieuws, weersverwachtingen, prijsvragen, verkeershinder en anderzijds (zie deze pagina).

Wanneer u er voor kiest om uzelf uit te schrijven, worden uw gegevens automatisch uit onze database gewist.

Prijsvragen

organiseert prijsvragen waarbij u uzelf kunt opgeven voor deelname. Uw gegevens (naam, achternaam, geboortedatum, postcode en emaildres) worden beveiligd opgeslagen in de database. U gaat bij deelname akkoord met de algemene voorwaarden die staan vermeld onder het actieformulier en dient hiervoor ook verplicht het akkoord-veld aan te vinken alvorens u daadwerkelijk deelneemt aan de actie.

Uw voornaam en achternaam kunnen worden gebruikt voor bekendmaking van de winnaar(s) op website en social media. Uw emailadres kan gebruikt worden voor communicatie tussen prijsaanbieder en winnaar om de gewonnen prijs te bemachtigen. Uw postcode wordt gebruikt voor interne statistieken.

Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen (op het gebied van adverteren) maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Contactgegevens

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 57600368 (Zandheuvel 52B, 4901 HW Oosterhout). Voor vragen, opmerkingen of anderzijds kan contact worden opgenomen via info@.nl.